Vernieuwd en uitgebreid informatie-aanbod. Nu ook voor nieuwbouw!

Duurzaam energie besparen met het energiebesparingsplan van QAN Architectuur.

Zie het vernieuwde, uitgebreide informatie-aanbod. Nu ook voor nieuwbouw!

Duurzaam energie besparen is vooruitzien en weten wat u doet.

Het energie-besparingsplan geeft een realistisch beeld van de energie-efficiëntie van bestaande, verbeterde en nieuwe gebouwen.

De uitgangspunten zijn:
-specificaties van omgevingsfactoren, gebouw en gebruik
-plan van aanpak met prioriteiten en ambities
-energetische en financiële berekeningen
-milieu-emissie

QAN Architectuur biedt deskundig maatwerk door het gebruik van de unieke rekenmethode ‘duurzaam rekenen’.

De kenmerken zijn de nauwkeurigheid en het onderscheid tussen passieve energie-besparing en actieve energieopwekking.

Maatgevend zijn de meterstanden, het primaire energieverbruik en de investeringen in het huidige jaar, over 10 jaar of over 20 jaar.

Helder, slim en verantwoord kiezen en investeren in energie-efficientie en klimaat-compensatie. QAN Architectuur helpt u graag en maakt het mogelijk.