Nederlands beleid

Beleid Nederlandse overheid
bron: Agentschap NL, Energieneutraal bouwen, Beleid overheid

Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen na eind 2018, respectievelijk 2020.

In het Nationaal Plan staat wat onder een bijna-energieneutraal gebouw (BENG) verstaan wordt. Ook noemt het Plan tussentijdse streefcijfers op weg naar bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020. In 2015 is een aanscherping van de eis voorzien tot een EPC lager of gelijk aan 0,4 voor woningen.
Voor utiliteitsbouw geldt dat deze in 2015 50% energie-efficiënter moet zijn ten opzichte van 2007. Hiervoor zijn in januari 2009 de eisen aangescherpt met gemiddeld circa 25% (het verschilt per gebouwfunctie) ten opzichte van 2007. Een verdere verlaging van de EPC volgt gefaseerd: het streven is de aanscherping naar bijna energieneutraal voor overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018 in te laten gaan en voor alle andere gebouwen vanaf 31 december 2020.

Stimuleren
De overheid stimuleert de ontwikkeling van bijna-energieneutrale gebouwen door:

 • het stellen van heldere doelen voor alle betrokken actoren en het opstellen van duidelijke wet- en regelgeving
 • het verwerven van een breed draagvlak onder alle betrokken actoren, inclusief bewoners en gebruikers
 • het waarderen van collectieve oplossingen
 • het stimuleren van voldoende kennis bij alle actoren
 • het stimuleren van samenwerking in de keten (bouwkolom)
 • het bieden van experimenteerruimte
 • goede regievoering
 • het optreden van de overheid als launching customer (eerste grote afnemer van een innovatief product)

Overheid en markt leggen de komende jaren een route af om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen. Diverse activiteiten zijn al in gang gezet.

 • De partijen van het herziene Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw voeren het convenant inmiddels uit.
 • De eerstvolgende aanscherping, gepland in 2015, wordt ondersteund door het programma Excellente gebieden. Het gaat om experimenten met energiezuinige nieuwbouw. In de 19 aangewezen Excellente Gebieden doen bouwpartijen kennis en ervaring op met een minimaal 25% scherpere EPC, vooruitlopend op de volgende EPC aanscherping voor woningbouw in 2015.
 • De overheid stimuleert met het NESK-programma Naar energieneutrale scholen en kantoren projecten die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. De projecten fungeren bovendien als voorbeeld en inspiratiebron.
 • Agentschap NL informeert over projecten, die nú al zeer energiezuinig of energieneutraal zijn, onder meer via de Database Energie & Gebouwde Omgeving.

De implementatie van de herziene EPBD maakt deel uit van het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving.

Energiesprong
Op langere termijn moet ook de bestaande bouw zeer energiezuinig worden. Het kabinet ontwikkelt hiertoe beleid en neemt maatregelen om te bevorderen dat bestaande gebouwen die worden gerenoveerd tot bijna-energieneutrale gebouwen worden getransformeerd. Gefinancierd vanuit de Innovatie Agenda Energie voert Platform31 hiervoor het programma EnergieSprong gebouwde omgeving uit. Dat richt zich op koplopers.