Rekenmethode

QAN Architectuur maakt gebruik van de nieuwe, gedetailleerde rekenmethode ‘duurzaam rekenen’ om energetische en financiële berekeningen te maken ten behoeve van:

 • de totale energiehuishouding
 • de financiële consequenties van de investeringen
 • een prognose van toekomstige meterstanden en energienota’s
 • de rentabiliteit van investeringen
 • het energieverbruik in m2/jaar en de CO2-emissie

Bij de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • passieve energiesystemen: het gaat hierbij veelal om architectonische of bouw-technische middelen om energieverliezen te voorkomen en potentiële energie te benutten met eenmalige investeringen voor de gehele levensduur van de woning.
 • actieve energiesystemen: het gaat hierbij om installatie-technische voorzieningen om energie om te zetten in o.a. warmte en stroom met eenmalige investeringen én periodiek terugkerende investeringen (vervangingskosten).

De rekenmethode is uniek omdat het:

 • is gebaseerd op betrouwbare gegevens (inventarisatie) en informatiebronnen (o.a. CBS, Nibud, VROM, Passivhaus Inst., NEN)
 • maatwerk biedt met een veelzijdig aanbod van mogelijkheden op basis van een stappenplan, volgens de Trias energetica
 • de maatregelen afzonderlijk en als pakket worden doorgerekend
 • nauwkeurige, concrete en transparante uitkomsten biedt
 • uitgaat van het primaire (reële) energieverbruik
 • van toepassing is op bestaande en nieuwe woningen

De rekenmethode houdt rekening met o.a.:

 • de specificaties van uw energierekening (verbruik van gas en stroom, productiekosten, reguliere energiebelasting, vastrecht levering, netwerkkosten, BTW, heffingskorting energiebelasting)
 • bepaalde prestatie-eisen (zie Energetica)
 • de specifieke bouwtechnische en bouwfysiche kenmerken/eigenschappen van de woning
 • de specifieke huishoudkenmerken en het gebruikersgedrag
 • de materiaal- en/of arbeidskosten van energiebesparende maatregelen, waarbij u kunt kiezen voor uitvoering in eigen beheer of door derden.
 • de oriëntatie en de vorm van de woning, incl. belendingen, belemmeringen (schaduw), de windbeschutting en de zoninstraling
 • de graaddagen, een rekeneenheid voor de (variërende) buitentemperatuur, afhankelijk van de lokatie in Nederland
 • de gemiddelde binnentemperatuur van de woning
 • de warmtegeleiding (λ) van de isolatiematerialen
 • de constructie en warmteweerstand (Rc) van de thermische schil (dak, gevel, vloer)
 • de warmtetransmissie (U) van gevelopeningen (kozijnen, beglazing, buitendeuren)
 • de aanwezigheid en de Psi-waarden van de koudebruggen
 • de druktest-waarde voor de luchtdichtheid
 • het debiet van de (mechanische) ventilatie
 • de compactheid van de woning (afhankelijk van de vorm, grootte en nabijheid van andere woningen)
 • de energieverliezen, maar ook de -winsten (interne warmtebronnen en zoninstraling)
 • de warm-tapwater behoefte (relatief grote invloed op gasvebruik, m.n. douchewater)
 • de aanschafprijs, het vermogen, het rendement en de onderhouds- en vervangings-kosten van bijv. een verwarmings-, ventilatie- en/of PV-systeem
 • de inflatie en de verwachte stijging van de energieprijzen