Subsidies en financieringen

Wegwijs in subsidies en financieringsmogelijkheden:

Zie de Financieringswijzer Energiezuinig (ver-)bouwen van Bouwend Nederland. Het geeft een uitgebreid overzicht van de huidige subsidies en financieringsmogelijkheden in Nederland en specifiek in uw gemeente.  Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden.

Of kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl om te zien welke subsidies uw gemeente of provincie verstrekt.

Zie bijvoorbeeld de Digitale Balie op de website van de Gemeente Nijmegen met betrekking tot leningen en subsidies voor energie-besparende maatregelen (incl. isolatie), zonnepanelen, groene daken of het afkoppelen van regenwater. Hier vindt u de volgende informatie:
“Bent u een particuliere eigenaar van een woning van voor 1980 en hebt u plannen voor dak-, vloer- of muurisolatie van uw huis? Dan kunt u daarvoor wellicht subsidie krijgen van de provincie. U vraagt de subsidie aan via de gemeente (met een webformulier die u kunt vinden op de Digitale Balie van de Gemeente Nijmegen). U krijgt een derde van de investeringskosten vergoed, tot een maximum van € 500,- per woning. Bij aanvraag met minimaal 5 anderen is het maximum €750,-. De werkzaamheden aan de woning kunnen per aanvrager verschillen.

Bekijk of uw dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie:
Op bijvoorbeeld de website Zonatlas Nijmegen kunt u zien of uw dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. De resultaten van warmtescans gemaakt in 2008 zijn te vinden in de Thermografische atlas. U ziet hier het warmteverlies van daken van een deel van Nijmegen.