Waalsprong – conclusies

Conclusies volgend uit de berekeningen.

Financieel:

 • Basis, pakket 1: Middels ontwerpkeuzes en voorzieningen wordt het verlies van energie zoveel mogelijk voorkomen en het energie-potentieel in en om de woning optimaal benut. Hoe beter in beginsel wordt voorzien in passieve energiesystemen, hoe lager de energiebehoefte en het -verbruik. Daarnaast wordt door middel van actieve energie-systemen het energieverbruik verder verminderd.
 • Optie, pakket 2: Volgens de berekeningen is het economisch rendabel om in dit geval een zonnecollector met boiler (warm tapwater) in te wisselen voor 6 extra zonnepanelen. De HR-ketel voorziet nu volledig in het warme tapwater. De extra zonnepanelen leveren meer electriciteit. De investering blijft nagenoeg gelijk, terwijl het energieverbruik en de -kosten lager worden (over 10 jaar is de opbrengst bijna € 1.900,-).
 • Optie, pakket 3: Door een iets hogere isolatiewaarde voor dak, gevel en vloer toe te passen is minder energie voor de verwarming nodig; de besparing door de warmtepomp wordt ook iets minder, maar onder de streep wordt het gasverbruik verlaagd. Om het electriciteitsverbruik tot nul (of minder) te reduceren zijn min. 9 extra zonnepanelen nodig. De extra investering voor isolatie en zonnepanelen (€ 6.000,-) verdient zich binnen 10 jaar terug.
 • Optie, pakket 4: Ook actief handelen (bewoners) levert een besparing op. Door de thermostaat lager te zetten (in dit geval met een gemiddelde binnentemperatuur van 20 naar 19 gr. C.) wordt zowel het gasverbruik als het electriciteitsverbruik (warmtepomp vraagt minder stroom) lager.

Opmerking: De verschillen in het gasverbruik zijn relatief klein omdat de besparingen al in de basis (pakket 1) tot een laag verbruik leiden; dit komt tot uitdrukking in de beperkte behoefte. Het resterende gasverbruik komt voor een deel voor rekening van het koken (72 m3/jaar).

Energetisch:

Het primaire energieverbruik (van gas én electriciteit) voor ruimteverwarming, warm tapwater, koken en ventilatie van de woning, en electrische apparatuur (niet gebouw-gebonden) is:

 • Basis, pakket 1: 116 kWh/m2/jaar
 • Optie, pakket 2: 122 kWh/m2/jaar
 • Optie, pakket 3: 117 kWh/m2/jaar
 • Optie, pakket 4: 111 kWh/m2/jaar

Hierin is de energie benodigd voor koeling niet meegerekend. De energie voor koeling wordt in dit bouwplan geleverd door de warmtepomp (topkoeling) en door de voorzieningen voor zomernachtventilatie (natuurlijke aanvoer d.m.v. roosters en mechanische afvoer d.m.v. ventilatie-unit).

Overigens is het primaire energieverbruik hier berekend met passieve energiesystemen, maar zijn de actieve energiesystemen van zonnepanelen, warmtepompen e.d. buiten beschouwing gelaten.

Ter vergelijking: het max. primaire energieverbruik van een passiefhuis is 120 kWh/m2/jaar (incl. koeling). Daarbij moet worden opgemerkt dat voor het bereiken van de passiefhuis-normen ook nog andere (strenge) voorwaarden gelden.

De woning heeft een energielabel ‘Economisch optimum’ (ARGE EnEV 2009 E70) volgens de berekening van het specifiek aardgasverbruik. Dit is een niveau tussen energielabel A en Passief.

Milieu-impact:

CO2-emmissie: de hoeveelheid kooldioxidegas die een bepaalde activiteit in de atmosfeer doet belanden. Een efficiënter gebruik van energie en het gebruik van zon en wind als bron zijn manieren om CO2-emissies te beperken.

De CO2-emmissie van het gasverbruik voor ruimteverwarming, warm tapwater en koken en ventilatie voor deze woning is:

 • 265 kg/jaar voor basis, pakket 1
 • 500 kg/jaar voor optie, pakket 2
 • 460 kg/jaar voor optie, pakket 3
 • 415 kg/jaar voor optie, pakket 4

De CO2-emmissie van het electriciteitsverbruik voor de woning is:

 • 1770 kg/jaar voor basis, pakket 1
 • 1160 kg/jaar voor optie, pakket 2
 • 0 kg/jaar voor optie, pakket 3
 • 0 kg/jaar voor optie, pakket 4

Deze emissies zijn berekend aan de hand van de primaire energieverbruik met inbegrip van passieve én actieve energiesystemen.

Ter vergelijking: volgens Milieucentraal is de CO2-uitstoot van een huishouden bestaande uit een gezin incl. twee kinderen:

 • 1.780 kg/jaar (gasverbruik)
 • 2.300 kg/jaar (electriciteitsverbruik)